Griendtsveen

 
   
 

Geschiedenis Griendtsveen


Dwars door het moerassige land van stilte en eenzaamheid de Peel, werd in 1866 een spoorlijn aangelegd. Horst kreeg samen met Sevenum een station! De gemeente Horst zou er op haar grondgebied in de 19e eeuw nog twee stations bij krijgen. Omstreeks 1880 werd ter hoogte van het na 1885 gestichte dorp Griendtsveen een station gebouwd, genaamd Halte Helenaveen, dat in 1944 werd verwoest. Het derde station van Horst verrees in 1885 in America. Dit gebouw werd in 1970 afgebroken.

   
   

De spoorlijn door de Peel was van groot belang voor de verveners. Vandaar dat Jan van de Griendt aannemer van de lijn was. Jan van de Griendt (1804 - 1882) was een koopman uit Den Bosch. Hij was in 1853 één van de oprichters van de "Maatschappij tot ontginning en vervening van de Peel", later omgedoopt in "Maatschappij Helenaveen". Hij heeft het dorp Helenaveen gesticht. Zijn zoons Jozef en Eduard hebben de peelontginningen voortgezet. Sinds 1855 hebben de Van de Griendts peelgronden gekocht en gepacht van verschillende gemeenten, onder andere van Horst. Zij hebben het dorp Griendtsveen gesticht.

   
   

Vanwege de grote afstand tussen de twee dorpen gaf Eduard van de Griendt in 1895 opdracht om een kerk en een pastorie in Griendtsveen te bouwen. Kort na 1900 werden de meeste fabrieken en huizen van Griendtsveen gebouwd, naar ontwerp van architect Louis Kooken (1867 - 1940), gemeentearchitect van Eindhoven.

   
    Tientallen jaren waren er grote activiteiten in de Peel. De turf was een gewild product, maar eens zou de Peel geheel verveend zijn! Wat overblijft is landbouwgrond. De verveners werden hereboeren! In Griendtsveen was de vreemde situatie ontstaan dat praktisch het gehele dorp eigendom van één maatschappij was: de N.V. Maatschappij Van de Griendt's Land-Exploitatie. In 1956 kwam hieraan een einde door een overeenkomst tussen deze maatschappij en de gemeente Horst. Daarmee kwam ook een einde aan de honderd jaar durende exploitatie van de Peel (van 1855 tot 1956) door de familie Van de Griendt.

Zie ook:

www.griendtsveen.net