Wat is het Historisch Educatief Platform (HEP)?

 
   
 


 

Doelstelling

Werkwijze

Activiteiten voor scholenHet Historisch Educatief Platform bestaat sinds 1995 en is een initiatief van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter Horst. Het platform is geen vereniging of een stichting maar een netwerk zonder eigen statuten.

In dit netwerk werken verenigingen/stichtingen samen uit Horst aan de Maas en Sevenum. Zij houden zich bezig met de cultuurhistorische geschiedenis van onze regio. Sinds 1995 heeft het platform de volgende deelnemers:

Het platform beperkt zich vooralsnog tot Horst aan de Maas en Sevenum. De heemkundeverenigingen van Broekhuizen/Broekhuizenvorst en van Lottum/Grubbenvorst hebben er voor gekozen voorlopig nog niet mee te doen. 

   
    Doelstelling

Jongeren betrekken, interesseren en informeren over de geschiedenis van hun eigen omgeving.
   
    Werkwijze

In het platform werken vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen/stichtingen vanuit hun eigen doelstellingen mee aan projecten. Er is geen activiteitenplan, begroting of jaarverslag. Eventuele kosten worden volgens afspraak gedeeld. We werken zoveel mogelijk met projectgelden (met name subsidies van de provincie en gemeente). We vergaderen drie tot vier keer per jaar. De projecten worden in groepjes van wisselende samenstelling uitgewerkt. Mevr. R. Janssen onderhoudt contacten met scholen.
   
   

Activiteiten voor scholen

Om jongeren te bereiken hebben we een ingang nodig. Die hebben we gevonden in de scholen. Tot september 2000 hebben we met basisscholen uit Horst en Sevenum samengewerkt. Daarna werden alle scholen van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Sevenum betrokken.

Voor de basisscholen zijn ontwikkeld:

lesbrieven       Het Kasteel

Wonen en Werken in de Peel

Van Vlas tot Linnen

Wapenkunde of Heraldiek

workshop        Oudste Geschiedenis (deze workshop wordt gegeven in en door de Oudheidkamer).

De lesbrieven bestaan uit een leerlingenboekje en docentenhandleiding (met suggesties voor opdrachten en bezoeken aan o.a. musea).

Daarnaast heeft het platform in 1996 voor alle leerlingen van de basisscholen en het Voortgezet Onderwijs een brochure beschikbaar gesteld waarin de deelnemende verenigingen en stichtingen zich presenteren.

   
    Een spannende speurtocht tussen Maas en Peel

Dit verhalenboek, van de hand van Piet van Nunen, werd in 2004 uitgegeven. Aan de hand van 22 aansprekende verhalen worden kinderen mee genomen op een spannende speurtocht door de regio. Door de originele vormgeving en de mooie illustraties worden kinderen enthousiast gemaakt voor de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Door diverse subsidies is het mogelijk geweest aan 18 scholen een set van 30 boeken gratis beschikbaar te stellen.

Het boek is te koop bij de Oudheidkamer, boekhandel Bruna, het VVV-kantoor of het HEP.

Klik hier voor het verhaal 'Het Rijke Graf in Hegelsom'

   
   

Illustratie uit het leerlingenboekje: Het Kasteel

Het Kasteel

Een lesbrief over kastelen en in het bijzonder over het “Huys ter Horst”.

Deze lesbrief bestaat uit een leerlingenboekje en achtergrond-informatie voor de leerkracht. Excursiemogelijkheden zijn aangegeven.

Bestemd voor de leerjaren 7 en 8.

De meningen van de scholen:

·     goed hanteerbaar, * heel leerzaam, * een onderwerp dat de leerlingen aanspreekt, * prima opzet, leuk, interessant, aardig, * leerlingen waren zeer gemotiveerd.

Klik hier om de lesbrief te bekijken ...

   
   

Wonen en Werken in de Peel

In deze lesbrief komen verschillende aspecten van het leven in de Peel aan bod.

De lesbrief bestaat uit een leerlingenboekje en een docentenhandleiding. Ook worden mogelijkheden tot excursie, dialezing of museabezoek aangegeven.

Bestemd voor de leerjaren 7 en 8.

Klik hier om de lesbrief te bekijken ...

   
   

Van Vlas tot Linnen

De lesbrief bestaat uit een leerlingenboekje, een docentenhandleiding en een videoband. Ook bij deze lesbrief zijn er excursiemogelijkheden naar de Oudheidkamer en “De Locht”.

Bestemd voor de leerjaren 7 en 8.

Klik hier om de lesbrief te bekijken ...

Klik hier voor de docentenhandleiding...

   
   Het wapen van Horst aan de Maas

Wapenkunde of Heraldiek

Deze lesbrief gaat over wapens. Niet over wapens om mee te schieten of te steken, maar wapens die op een schild geschilderd zijn, bijvoorbeeld het wapen van de familie van Broekhuizen of van de allerlaatste Heer van Horst, de graaf van Westerholt.

De lesbrief leert de kinderen: hoe wapens tot stand zijn gekomen; over de kleuren die wapens hebben; de vorm van het wapen; enz.

Klik hier om de lesbrief te bekijken ...

   
   

Workshop: Oudste Geschiedenis - bodemvondsten in Horst en omgeving

De workshop heeft plaats in de Oudheidkamer in Horst en duurt een hele morgen of middag. De leerlingen krijgen tevens uitleg over het beroep van archeoloog.

Tijdens de bijeenkomst heeft er een activiteit plaats: een opdracht met opgegraven scherven.

Deze workshop is bedoeld voor leerlingen van groep 6 als aansluiting op de geschiedenisles op school.